O mezinárodní spolupráci

Cílem projektu je navázání spolupráce mezi školami v ČR a v zahraničí a vytváření společných projektů. Tato spolupráce bude přispívat k rozvoji jazykových kompetencí žáků a učitelů a umožní jim seznámit se s jinými kulturními hodnotami, stylem života a způsobem myšlení.Výsledkem spolupráce může být komunikace žáků za pomoci online nástrojů, ale i rozsáhlejší projekty zahrnující výměnný pobyt či exkurzi do partnerské školy. Aktivity mezinárodní spolupráce mohou probíhat jak na prvním, tak i na druhém stupni základních škol.

Do projektu mezinárodní spolupráce se zapojilo 30 škol, které měli na starost 3 konzultanti. V průběhu měsíce října navázali konzultanti kontakt se školami, aby zjistili jejich představy a požadavky stran mezinárodní spolupráce. Ve většině případů konzultanti školy nejprve nejprve osobně navštívili, aby se seznámili s prostředím škol a probrali se zapojenými učiteli možnosti spolupráce.

V průběhu měsíce listopadu a prosince se konzultanti zabývali intenzivním vyhledáváním partnerských škol v zahraničí dle požadavků českých škol. Největší zájem byl o anglofonní země, přičemž se bohužel ukázalo, že o navazování kontaktů s českými školami ve Velké Británii a Irsku nebyl za strany tamních škol velký zájem. Naopak v zemích jako např. Nizozemí, Lotyšsko, Litva, Španělsko, Portugalsko a Rakousku zájem o mezinárodní partnerství byl.

 V měsíci prosinci a lednu začaly školy s pomocí konzultantů s partnerskými institucemi v zahraničí komunikovat a vytvářet návrh společných projektů. Konzultanti školy zároveň seznámili s možnými zdroji financování školních projektů, zejména pak s výzvou Erasmus+  a jejími klíčovými aktivitami 1 a 2. Vzhledem k tomu, že většina škol teprve navázala spolupráci s partnerskými školami v zahraničí a tudíž se napřed potřebovaly vzájemně seznámit a doladit cíle projektu, jen malá část škol se rozhodla vytvořit projekt v rámci výzvy Erasmus+ s financováním ze strany EU s termínem podání žádosti v březnu 2015.

  V průběhu měsíce března a dubna konzultanti pomáhali školám zejména s vytvářením náplně projektů a jejich plánováním. Jako vhodný nástroj k tvorbě projektů se jevilo webové rozhraní TwinSpace pod Etwinning (www.etwinning.net). Vzhledem k tomu, že konzultanti sami neměli oprávnění učitele vyškolit v práci s TwinSpace, doporučili učitelům bezplatná školení v tomto webovém rozhraní, které pořádal Dům zahraničních služeb.

 Ze zpětné vazby škol vyplývá, že cca 70% škol se rozhodlo pokračovat ve spolupráci s partnerskou školu i po  skončení projektu a část z nich se chystá v příštím roce zažádat o grant v rámci programu Erasmus+.

 

Školy samotné mezinárodní spolupráci velmi vítaly, neboť přispěla k rozšíření jazykových kompetencí žáků, kulturní obohacení i zpestření výuky.


Mezinárodní spolupráce

Spolupráce s rodilým mluvčím

V rámci projektu na Vaší škole působí rodilý mluvčí, který se věnuje výuce dětí a v případě zájmu  pracuje i s učiteli na zlepšování jejich jazykových kompetencí.  Spolupráci s rodilým mluvčím lze také využít při tvorbě mezinárodních projektů. Rodilý mluvčí Vám může pomoci při vytváření návrhu projektu, hledání zajímavých témat a sestavování vhodných metodických postupů. Taktéž díky své znalosti jazyka může pomoci při tvorbě  a korekci jazykového materiálu. Nebojte se rodilého mluvčího do projektu zapojit, bude to zcela jistě velmi cenná a vzájemně obohacující zkušenost pro obě strany.

Konzultant projektu Let´s speak together s Vámi probere Vaše představy a požadavky na spolupráci. Společně vypracujete plán spolupráce a aktivit Konzultant Vám nalezne vhodnou partnerskou školu.
Zde najdete odkazy pro Vaší inspiraci.
V rámci projektu na Vaší škole působí rodilý mluvčí, který se věnuje výuce dětí a v přápadě zájmu pracuje i s učiteli na zlepšování jejich jazykových kompetencí.
Projekty mezinárodní spolupráce mohou být financovány z různých zdrojů. Asi nejznámějším je Erasmus+
Podívejte se, jaké mezinárodní spolupráce se podařilo navázat.
Chceme se zapojit, ale naše škola není v seznamu zapojených škol, co máme udělat? Kontaktujte koordinátorku zapojených škol Terezu Vandasovou, která Vám obratem přidělí konzultanta.