Let's speak together

Moderní výuka cizího jazyka

CO JE LET'S SPEAK TOGETHER

V rámci projektu Let´s speak together spolupracujeme s desítkami základních škol,  na které se nám podařilo umístit rodilé mluvčí, kteří učitelům a žákům pomáhají s výukou cizích jazyků.

To je hlavním, nikoliv však jediným cílem projektu. Školy využívají i dalších možností, které jim Let´s speak together nabízí. Zajímavou aktivitou je podpora zaváděné metody CLIL do výuky. Učitelé tvoří výukové plány, na základě kterých vyučují jazyk i v jiných než jazykových předmětech, například v hodinách prvouky, matematiky či dějepisu. Vzniklé přípravy jsou volně k dispozici dalším pedagogům a to přímo na těchto stránkách v seckci věnované metodě CLIL.

Krajina za školou je další z platforem, kterou mohou učitelé a žáci v rámci cizojazyčné výuky využít. Jedná se o připravený koncept, kdy žáci společně s učiteli pozorují proměny okolní krajiny, fotografují ji, hovoří s pamětníky a své poznatky zaznamenávají. Více informací ke krajině za školou najdete také na tomto webu.

Další aktivitou v rámci projektu je možnost využití konzultanta mezinárodní spolupráce, který je školám nápomocen ve vyhledávání partnerských škol. S nimi je možno spolupracovat ve formě pravidelné komunikace žáků a učitelů např. ve formě e-mailové či skype komunikace nebo možnost se zapojit do větších mezinárodních projektů. I této aktivitě je věnována samostaná podstránky tohoto webu.

Poslední možností, které učitelé v rámci Let´s speak together využívají je vzdělávání jich samotných. Na školách probíhají vzdělávací kurzy vedené buďto přímo rodilými mluvčími nebo českými lektory. Učitelé taktéž budou mít možnost se vzdělávat formou e-learningu, který najdou také na těchto webových stránkách a to v sekci vzdělávání pedagogů.

 

Hlavním realizátorem projektu je Centre for Modern Education (CZ), s.r.o.

logo_CfME_RGB [Převedený]

Partnery projektu jsou:

  • Polyglot jazyková škola, s.r.o.
  • VŠEM, o.p.s.
  • Erudis, o.p.s.
  • Základní a Mateřská škola Lom, okres Most
  • Základní škola Seč, okres Chrudim

Projekt Let´s speak together je projektem Opračního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky.

Erudis VSEM   

V rámci projektu spolupracujeme s desítkami základních škol, na které se nám podařilo umístit rodilé mluvčí, kteří učitelům a žákům pomáhají s výukou cizích jazyků.
Projekt pomáhá zejména žákům základních škol a samozřejmě jejich učitelům.
Protože si myslíme, že kontakt s rodilým mluvčím je jednou z nejlepších cest, jak se naučit cizí jazyk.
Sledujte, co je v rámci Let´s speak nového.
Hledáte odpověď na otázky? Zkuste je najít zde nebo nás kontaktujte.