LITERATURA A ODKAZY

Publikace o CLIL v češtině
Přípravy hodin a materiály CLIL v AJ
  • Rozsáhlé stránky s materiály pro CLIL v angličtině

www.onestopenglish.com/clil

Další nápady na aktivity CLIL v AJ
  • Bentley, K. 2009. Primary Curriculum Box – CLIL Lessons and Activities for Younger Learners. Cambridge: Cambridge University Press.

  • Calabrese, I., Rampone, S. 2007. Cross-Curricular Resources for Young Learners. Oxford: Oxford University Press.

  • Grieveson, M., Superfine, W. 2012. The CLIL Resource Pack. Surrey: Delta Publishing.

Výukové plány CLIL – webové stránky v češtině
Inspirativní nápady na hry ve výuce cizího jazyka
  • Hanšpachová, J. Řandová, Z. 2010. Angličtina plná her. Praha: Portál.

  • Buttner, A. 2013. 100 aktivit a učebních strategií ve výuce cizích jazyků. Brno: Edika.

  • Švecová, J. 2003. Cross-curriculum Activities. Oxford: Oxford University Press. (Lze koupit například v NeoLuxoru.)

Clil

MODERNÍ VÝUKA CIZÍHO JAZYKA

Jedná se o integrovanou výuku cizího jazyka, kdy se například angličtina objevuje v hodině dějepisu nebo matematiky.
Můžete navštívit jeden z námi pořádaných seminářů nebo využijte možnosti metodické podpory našeho metodika CLIL.
Jste učitel cizího jazyka? Zapojte se do tvorby výukových plánů!
V rámci Let's speak together spolupracujeme s více než 60 školami, kterým v průběhu školního roku 2014/2015 zajišťujeme rodilé mluvčí.
Podívejte se na fotografie z našeho metodického workshopu CLIL
Hledáte odpověď na otázky? Zkuste je najít zde nebo nás kontaktujte.