PŘÍKLADY / ŠABLONA

Výukové plány ke stažení

Clil

MODERNÍ VÝUKA CIZÍHO JAZYKA

SPOLUPRÁCE S RODILÝMI MLUVČÍMI

Typy na možné zapojení rodilých mluvčí na Vaší škole:

◦          zapojení rodilých mluvčích do každodenních činností (přestávky, obědy, organizace ve třídě)

◦          zapojení rodilých mluvčích do výchov (HV, TV, VV)

◦          využití autentických materiálů zprostředkovaných rodilými mluvčími (prospekty z obchodů, reklamní letáky, programy kin a divadel, články z novin a časopisů apod.)

◦          zapojení do mimoškolních aktivit (výlety, exkurze apod.)

◦          prezentace rodilého mluvčího o místě svého původu

◦          společná příprava hodin CLIL (jazyková korektura, rodilý mluvčí jako asistent v hodině)

Jedná se o integrovanou výuku cizího jazyka, kdy se například angličtina objevuje v hodině dějepisu nebo matematiky.
Můžete navštívit jeden z námi pořádaných seminářů nebo využijte možnosti metodické podpory našeho metodika CLIL.
Jste učitel cizího jazyka? Zapojte se do tvorby výukových plánů!
V rámci Let's speak together spolupracujeme s více než 60 školami, kterým v průběhu školního roku 2014/2015 zajišťujeme rodilé mluvčí.
Podívejte se na fotografie z našeho metodického workshopu CLIL
Hledáte odpověď na otázky? Zkuste je najít zde nebo nás kontaktujte.