PŘÍKLADY / ŠABLONA

Výukové plány ke stažení

Clil

MODERNÍ VÝUKA CIZÍHO JAZYKA

INFORMACE K VYTVOŘENÍ AKTIVIT

V rámci projektu Let’s speak together bychom rádi vyzvali všechny učitele, aby se zapojili do vytváření výukových plánů CLIL, za které budou finančně odměněni. Pro výukový plán si lze vybrat jakýkoli předmět (vyjma Čj) i ročník v rámci výuky na základní škole. Příklad výukového plánu naleznete v záložce PŘÍKLADY/ŠABLONA. Tamtéž naleznete i  prázdnou šablonu, do které je možné přímo vyplňovat Váš výukový plán. Výukové plány budou publikovány v záložce AKTIVITY CLIL KE STAŽENÍ, kde budou k dispozici dalším učitelům.

Tvorby výukového plánu se může ujmout jeden učitel, je ale také možné a velmi vítané, že si na několik hodin přizve na pomoc rodilého mluvčího nebo dalšího učitele (např. učitele cizího jazyka nebo naopak učitele odborného předmětu). Práce obou bude proplacena. Maximální počet proplacených hodin za tvorbu jednoho výukového plánu je 10 hodin. Další informace o finanční odměně a metodické podpoře Vám rády poskytnou metodičky CLIL Katka Matrasová katka.matrasova@seznam.cz a Petra Koukalova petra.koukal@gmail.com .

Jedná se o integrovanou výuku cizího jazyka, kdy se například angličtina objevuje v hodině dějepisu nebo matematiky.
Můžete navštívit jeden z námi pořádaných seminářů nebo využijte možnosti metodické podpory našeho metodika CLIL.
Jste učitel cizího jazyka? Zapojte se do tvorby výukových plánů!
V rámci Let's speak together spolupracujeme s více než 60 školami, kterým v průběhu školního roku 2014/2015 zajišťujeme rodilé mluvčí.
Podívejte se na fotografie z našeho metodického workshopu CLIL
Hledáte odpověď na otázky? Zkuste je najít zde nebo nás kontaktujte.