O krajině za školou

Krajina, která se rozprostírá všude kolem nás, je skvělou učitelkou. Ukazuje nám stav partnerství člověka a jeho civilizace s přírodou. Proč? Otiskujeme do ní totiž své potřeby, hodnoty, způsoby práce, dopravy a také hluboké lidské příběhy. Leckdy je tento vztah pravému partnerství velmi vzdálen. Aby tomu člověk zabránil, musí si získat vztah ke svému bydlišti či domovu a chránit jej. Projekt Krajina za školou vám jednu takovou cestu nabízí.

Projekt Krajina za školou umožňuje budování obdobného citového pouta a ještě mnoho dalších aktivit, které rozvíjejí schopnosti dětí. V prvé řadě schopnost komunikovat, organizovat svou práci, pracovat v týmu a prezentovat výsledky své práce.

Pojďte s jarem objevovat krásy okolí školy!

Pro více informací neváhejte kontaktovat Terezu Vandasovou.

Krajina za školou

Let's speak together

V rámci projektu Let´s speak together spolupracujeme s desítkami základních škol,  na které se nám podařilo umístit rodilé mluvčí, kteří učitelům a žákům pomáhají s výukou cizích jazyků.

To je hlavním, nikoliv však jediným cílem projektu. Školy využívají i dalších možností, které jim Let´s speak together nabízí. Zajímavou aktivitou je podpora zaváděné metody CLIL do výuky. Učitelé tvoří výukové plány, na základě kterých vyučují jazyk i v jiných než jazykových předmětech, například v hodinách prvouky, matematiky či dějepisu. Vzniklé přípravy jsou volně k dispozici dalším pedagogům a to přímo na těchto stránkách v seckci věnované metodě CLIL.

Krajina za školou je další z platforem, kterou mohou učitelé a žáci v rámci cizojazyčné výuky využít. Jedná se o připravený koncept, kdy žáci společně s učiteli pozorují proměny okolní krajiny, fotografují ji, hovoří s pamětníky a své poznatky zaznamenávají. Více informací ke krajině za školou najdete také na tomto webu.

Další aktivitou v rámci projektu je možnost využití konzultanta mezinárodní spolupráce, který je školám nápomocen ve vyhledávání partnerských škol. S nimi je možno spolupracovat ve formě pravidelné komunikace žáků a učitelů např. ve formě e-mailové či skype komunikace nebo možnost se zapojit do větších mezinárodních projektů. I této aktivitě je věnována samostaná podstránky tohoto webu.

Poslední možností, které učitelé v rámci Let´s speak together využívají je vzdělávání jich samotných. Na školách probíhají vzdělávací kurzy vedené buďto přímo rodilými mluvčími nebo českými lektory. Učitelé taktéž budou mít možnost se vzdělávat formou e-learningu, který najdou také na těchto webových stránkách a to v sekci vzdělávání pedagogů.

 

Hlavním realizátorem projektu je Centre for Modern Education (CZ), s.r.o. Partnery projektu jsou:

  • Polyglot jazyková škola, s.r.o.
  • VŠEM, o.p.s.
  • Erudis, o.p.s.
  • Základní a Mateřská škola Lom, okres Most
  • Základní škola Seč, okres Chrudim

Projekt Let´s speak together je projektem Opračního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky.

V rámci projektu spolupracujeme s desítkami základních škol, na které se nám podařilo umístit rodilé mluvčí, kteří učitelům a žákům pomáhají s výukou cizích jazyků.
Rodilého mluvčího můžete využít i k vytvořením textu v Krajině za školou. Pomůže žákům s gramatikou, či slovíčky.
Jak vzniká projekt..
nejčastější otázky